Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

egocentricgirl
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.

— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

— w zasadzie, to już chyba nic...
1643 c7a4 500
Reposted from009 009 viaszydera szydera
egocentricgirl
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaszydera szydera
egocentricgirl
6945 cd2a 500
egocentricgirl
5944 dfbb 500
Reposted fromailurophile ailurophile viaszydera szydera
8218 91c4 500

🌿tattoo blog🌿

Reposted fromKiro Kiro
Przejmuję się wszystkim bardziej, niż myślisz.
— (via jeszczejestem)
Reposted fromshitsuri shitsuri vianyaako nyaako
9102 c60f
Reposted fromochgod ochgod
7783 ba6c 500
Reposted fromikillorigami ikillorigami viaszydera szydera
egocentricgirl
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viazzuuoo zzuuoo
egocentricgirl
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazzuuoo zzuuoo
egocentricgirl
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazzuuoo zzuuoo
5936 8981 500

carla-enjoys:

Filed under impressive looking black cats

Reposted frombitner bitner viabrzask brzask
egocentricgirl

gringophobia:

so… i accidentally cared for 2 minutes and now i’m gonna be sad for at least three weeks lmfao

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa

March 13 2017

egocentricgirl
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
egocentricgirl
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viapodkreslajmnie podkreslajmnie
egocentricgirl
Cisza. Brak odpowiedzi. Kłopot polegał na tym, że cisza to też odpowiedź.
— Stephen King
9047 2234 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
egocentricgirl
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viaszydera szydera
7452 6007 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl