Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2019

egocentricgirl
2657 7533
my life
Reposted fromdoedeer doedeer viaszydera szydera

August 15 2019

egocentricgirl
0387 6a82 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer

June 29 2019

egocentricgirl
egocentricgirl
9672 8179 500

May 18 2019

egocentricgirl
4856 09f4
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

March 25 2019

egocentricgirl
4426 ef2b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viazzuuoo zzuuoo
egocentricgirl
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl
8459 dad2
Reposted fromonlyman onlyman viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein
egocentricgirl
5993 c82a 500
J. W. Waterhouse
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl
egocentricgirl
Reposted frommrrru mrrru viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viapyotrus pyotrus
egocentricgirl
6733 7d54
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa

September 30 2018

egocentricgirl
3936 6d1f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
egocentricgirl
3976 cb45 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

September 22 2018

egocentricgirl
Bolesne jest tracić wszystko, w co się wierzyło
— Marek Hłasko, "Bohaterowie są znużeni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaszydera szydera
egocentricgirl
6348 a311
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl
Jak to się dzieje, że niektórzy nigdy nie klną? W zdaniach jest tyle przerw, gdzie po prostu musi się wstawić "kurwa". Powiem wam, że najbardziej to mi imponują prezenterzy wiadomości. Gdybym to ja czytał, to by brzmiało mniej więcej: "I, kurwa, skierowali samolot, chuje wyjebane, prosto w World Trade, kurwa, Center". Bo czy, będąc człowiekiem, w ogóle da się inaczej?
— Nick Hornby
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl