Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

egocentricgirl
egocentricgirl
9108 2261 500
egocentricgirl
5488 8856 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
egocentricgirl
6268 c76b
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
egocentricgirl
5505 bd51 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
egocentricgirl
6484 5d55 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer

January 14 2018

egocentricgirl
9256 cd1b 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaNothingIsTrue NothingIsTrue
Szkoda, że nie mogę spytać się samobójców czy było warto.
@lastdreams (via lastdreams)
Reposted fromdivi divi viaNothingIsTrue NothingIsTrue
egocentricgirl
Myślałam, że powiedzenie : "Pękło mi serce" jest tylko metaforą. Nie. Ono na prawdę pęka. I czujesz fizyczny ból, który rozłazi się po całym ciele. I nie pomogą ani leki, ani narkotyki, alkohol. Ani nawet przeszczep.
Reposted fromkusi kusi viaNothingIsTrue NothingIsTrue
egocentricgirl
5350 d754
Reposted frombabyface babyface
egocentricgirl
9250 3ec1
Reposted fromkarahippie karahippie viazuzannag zuzannag
egocentricgirl
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viadormeur dormeur

January 12 2018

egocentricgirl
I wyobrażał sobie, jaki to przyjemny musi być chłód noża wbitego w rozgorączkowane serce.
— B.Prus 'Lalka'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaszydera szydera
egocentricgirl
6166 a9de
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaszydera szydera
egocentricgirl
1916 0d0d
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
4537 7bdb
Reposted fromrawriot rawriot viapsychojunkie psychojunkie
egocentricgirl
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera
egocentricgirl
8509 944a 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viaszydera szydera

January 10 2018

egocentricgirl
9051 fc4d
Reposted fromtojad tojad vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl