Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

egocentricgirl
egocentricgirl
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako
egocentricgirl
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako

June 23 2017

egocentricgirl
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vianyaako nyaako
egocentricgirl
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
egocentricgirl
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszydera szydera
egocentricgirl
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viaszydera szydera
egocentricgirl
2166 9ab5 500
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

May 27 2017

egocentricgirl
0438 2957
Reposted fromcalifornia-love california-love
egocentricgirl
0484 ad47
Reposted fromcalifornia-love california-love
egocentricgirl
0510 ec21
Reposted fromcalifornia-love california-love
egocentricgirl
0513 4d89
Reposted fromcalifornia-love california-love
egocentricgirl
0516 7d03
Reposted fromcalifornia-love california-love
egocentricgirl
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk, "Co robić, żeby nie pisać źle" [w:] Wysokie Obcasy sobota 16 sierpnia 2014
egocentricgirl
Nigdy nie ma słów na najsilniejsze uczucia.
— James Frey - Ostatni testament.
Reposted frombaldur baldur viaszydera szydera
egocentricgirl
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viacoolkidscantdie coolkidscantdie
egocentricgirl
egocentricgirl
[...] specjalizował się w zaprzepaszczonych sprawach. Najpierw zaprzepaścić coś, a potem uganiać się za tym jak wariat.
— J. Cortázar
Reposted fromrefuge refuge viabrzask brzask
egocentricgirl
8864 29f8 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask

March 30 2017

egocentricgirl
0478 05ad 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl