Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

egocentricgirl
1685 9b5a 500
Reposted frommontak montak viadormeur dormeur
9144 2f84 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viababyface babyface
egocentricgirl
1865 c699
Reposted frombabyface babyface
egocentricgirl
8278 802e 500
Reposted frompixielark pixielark viaJessSilente JessSilente
egocentricgirl
5590 1ad2
Reposted fromkarahippie karahippie viaJessSilente JessSilente
egocentricgirl
9643 ce21
Reposted fromrichardth richardth viay-xcv-y y-xcv-y
9356 f283
7628 a9ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viajointskurwysyn jointskurwysyn
egocentricgirl

August 10 2017

egocentricgirl
0921 63d6
Reposted byhashqbshtallemblematkatastrofogabrielle
egocentricgirl
0900 cb69
Reposted byhashfarrawaythesilenceofthealcoholicwujcioBatno-longer-koreNajadairmavepzoraxDas-huepfende-KommarhubarbrrnoisetalesczinokOhSnapviva-salvadoreslovaziexistentialloca-blueberrypathetic8janealicejonesstyltemorningcoffeeloverfelickairmelingraywallkoskossliveattherainbowyanekfabulous-lazykrainakredekmunksztukamatorkamysteryblackcatsuicideisselfexpressionBabsonnostalgiaaniolalepetitprincedrozdzilenka024yoxvertheerszczerbatyszczurekin-the-other-roomferniczkaLacrimaMiaudacityofhugejointskurwysynFiodor11klopokotmentispenetraliagretsiileiramrdobrovmalajnainaluksterczosnkowaNoizabanananana

August 08 2017

egocentricgirl
0303 7d93 500

August 05 2017

egocentricgirl
4315 cfb2 500
Reposted bynvmNathanaerichardthlillycreatureescape-artistrachelbonessmoke11leniwabula
egocentricgirl
1864 f781
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera
egocentricgirl
(...) nie wolno zbytnio zamykać się w sobie, bo można stać się zupełnie nieczułym. Serce nasze zmienia się wówczas w sopel lodu, człowiek w żywego trupa i życie traci cały smak.
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
egocentricgirl
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaszydera szydera
egocentricgirl
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
egocentricgirl
3194 dabf 500
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl