Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2019

egocentricgirl
Reposted frombiru biru vianyaako nyaako

November 24 2019

egocentricgirl
5334 27b3 500
Reposted fromzciach zciach vianyaako nyaako
egocentricgirl
5334 27b3 500
Reposted fromzciach zciach vianyaako nyaako
egocentricgirl
5334 27b3 500
Reposted fromzciach zciach vianyaako nyaako
egocentricgirl
5334 27b3 500
Reposted fromzciach zciach vianyaako nyaako
egocentricgirl
9243 53d3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaTopielica Topielica
egocentricgirl
9243 53d3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaTopielica Topielica
egocentricgirl
4684 d265 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNajada Najada
egocentricgirl
4684 d265 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNajada Najada
egocentricgirl
Reposted fromFlau Flau vianyaako nyaako
egocentricgirl
Reposted fromsowaaa sowaaa viaNajada Najada
egocentricgirl
1711 b8af
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaNajada Najada
4085 3e7a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaNajada Najada
3838 6aaf 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaNajada Najada
egocentricgirl

Mężczyzna zapytał kobietę.
- Jakiego rodzaju mężczyzny szukasz?
Była cicho na chwilę przed tym, jak spojrzała w jego oczy i zapytała.
- Czy naprawdę chcesz wiedzieć?
Odpowiedział, że tak.

Zaczęła mówić.
- Jestem kobietą na tym etapie, aby nie prosić faceta o to czego nie mogę zrobić sama dla siebie. Płacę sama rachunki, sama zajmuje się moim domem bez pomocy mężczyzny. Mogę zapytać Ciebie, co Ty możesz wnieść w moje życie?

Mężczyzna popatrzył na nią i pomyślał .... może myśli o pieniądzach.

Ona czując o tym co pomyślał odpowiedziała.
- Nie mówię o pieniądzach, potrzebuję czegoś więcej. Potrzebuje mężczyzny, który zachowuje równowagę na wszystkich płaszczyznach życia. Szukam mężczyzny, który walczy o przekroczenie swoich słabości...., z którym mogę porozmawiać, i który sprawi, że ja też stanę się coraz lepsza. Nie potrzebuję kogoś, kto jest prosty i niedojrzały. Chcę kogoś, kogo będę podziwiać. Potrzebuję kogoś na tyle wrażliwego żeby mnie zrozumiał przez co przechodzę jako kobieta. Żeby był wystarczająco silny i dał mi radość i nie pozwolił mi upaść. Kogoś, kto umie mnie przytulić tak mocno, że wszystkie obawy znikną. Mężczyzna, który podzieli moje milczenie i zrozumie moją historię. Kogoś kto pomoże mi się uleczyć i ponownie zaufać. Szukam kogoś, komu mogę zawierzyć. Niech mnie szanuje jako swoją partnerkę i najlepszą przyjaciółkę. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę w równych dla siebie proporcjach, aby nawzajem się wspierać. Nie mogę pomóc mężczyźnie, który nie może pomóc sam sobie. Szukam mężczyzny z dobrymi uczuciami, bo on pozna te same uczucia patrząc mi w oczy.

Kiedy skończyła, spojrzała mu w oczy, a on wyglądał na bardzo zmieszanego.
- Prosisz o wiele...
- Bo jestem tego warta ! - odpowiedziała.

— F. Cabral, tłum.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNajada Najada
4319 b3e0 500
Reposted fromeagergirl eagergirl viaNajada Najada
egocentricgirl
Kto powiedział, że każda miłość musi zacząć się pięknie? Najważniejsze jest, by jej koniec był lepszy od początku.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNajada Najada
egocentricgirl
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNajada Najada

November 11 2019

egocentricgirl
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka vianyaako nyaako
egocentricgirl
8314 a4ee 500
Reposted fromzciach zciach vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl